Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Advice

What do I need to do so I can vote?

Bydd unrhyw un sy’n 16 oed neu drosodd yn gallu pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd eleni am y tro cyntaf, ar ôl i Aelodau’r Senedd bleidleisio i newid y rheolau yng Nghymru.

Wedi dweud hynny, mae angen i ti gofrestru er mwyn gallu pleidleisio.

Mae’n rhaid  sicrhau dy fod  ar y gofrestr etholiadol sydd gan yr awdurdod lleol lle rwyt h ti’n  byw. Mae’n syml iawn – cofrestra  ar y  wefan hon CYN 19eg EBRILL.

Gall bron pawb sy'n byw yng Nghymru - ble bynnag y cefaist dy eni - gofrestru. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un o wledydd eraill ledled y byd sydd â chaniatâd i fyw yma.

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.” Dr. Martin Luther King, Jr.

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais