Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi bleidleisio?

Mae pethau ychydig yn wahanol eleni oherwydd Covid. Bydd staff eich cyngor lleol yn cyfrif yr holl bleidleisiau ac yn gwneud y fathemateg ryfedd sydd ei hangen i weithio allan y seddi rhanbarthol, ac yna dylem ddarganfod pwy sydd wedi ennill pa seddi yn y Senedd erbyn diwedd dydd Gwener, 7 Mai. Weithiau mae’n rhaid eu cyfrif ddwywaith os yw’r canlyniadau’n agos.

The Senedd building in Cardiff Bay

Ac yna ni fydd yn hollol amlwg pwy fydd yn rhedeg Llywodraeth Cymru am ychydig o amser eto. Mae’n eithaf tebygol na fydd unrhyw blaid yn ennill mwyafrif cyffredinol. Bydd tipyn o fynd nôl a mlaen wrth i’r gwahanol bleidiau drafod beth fydd yn digwydd nesaf. Ond o fewn mis bydd gennym Brif Weinidog a Llywodraeth Cymru ar waith, yn barod i gyflawni’r addewidion a wnaethant.

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais