Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Beth yw safbwynt y gwahanol bleidiau gwleidyddol?

Mae hwnnw’n gwestiwn anodd. Mae’n anodd esbonio mewn paragraff byr heb lunio barn.

Rydym eisiau bod yn wrthrychol – nid ydym yn mynd i ddweud wrthot  am bwy i bleidleisio – felly rydym yn mynd i dy  arwain i gyfeiriad y pleidiau a’u hymrwymiadau, ac yna ateb cwestiynau ar y meysydd polisi penodol y mae gen ti  ddiddordeb ynddynt wrth i’r ymgyrch etholiadol gychwyn.

Canllaw polisi’r BBC

Mae’r BBC wedi creu teclyn defnyddiol i’th helpu di i benderfynu pwy y galli di bleidleisio drosto yn seiliedig ar y pethau rwyt ti’n poeni amdanyn nhw.

Edrycha ar ganllaw polisi'r BBC

Pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd

Rydyn ni eisiau i ti  feddwl am y meysydd polisi yr wyt yn  poeni amdanyn nhw, y penderfyniadau  yr wyt yn  cytuno neu’n anghytuno â nhw, a gweld a allwn ni dy  helpu  i feddwl am bethau.

“Your voice can make a difference to our country and the lives of all the people in it. Get out there and vote.” Charli XCX

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais