Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut allaf gymryd rhan mewn ffyrdd eraill?

Efallai   dy fod  yn wirioneddol angerddol am un blaid benodol – ac os felly mi alli di   wir gymryd rhan yn yr ymgyrch etholiadol a’u helpu yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

Fe alle di  fod yn ffonio pleidleiswyr – yn hytrach na churo ar ddrysau neu ddosbarthu taflenni – neu fe alle   di fod yn rhannu gwybodaeth ar-lein am yr hyn maen nhw’n sefyll amdano.

Ond efallai  dy fod yn wirioneddol angerddol am un polisi penodol. Gadewch i ni ddweud bod ailgylchu yn rhywbeth  yr wyt ti wir yn poeni amdano. Gallwch ofyn i’r ymgeiswyr yn  dy ardal beth fyddent yn ei wneud pe byddent mewn grym i gynyddu cyfraddau ailgylchu? A oes ganddyn nhw gynlluniau i fynd i’r afael â phlastigau un defnydd?

Galli  anfon e-bost neu gysylltu â nhw ar gyfryngau cymdeithasol – a gweld beth sydd ganddynt i’w ddweud? Neu mi alli  di ddarganfod mwy am ddigwyddiad hystings lleol – sesiwn holi ac ateb lle mae cynrychiolwyr o bob plaid yn cael eu holi gan bobl leol. Mae’n debyg y bydd y rhain i gyd yn cael eu cynnal ar Zoom eleni! Efallai bod elusen fel WWF neu Cyfeillion y Ddaear yn cynnal hystings ar yr amgylchedd y galli di   ei fynychu.

 Ti sydd i benderfynu sut rwyt ti’n  codi dy  lais. Cadwa  ef yn sifil ac yn seiliedig ar dystiolaeth – i galli gyfeirio at syniad da mewn gwlad arall sydd eisoes wedi lleihau’r defnydd o blastig? Beth am gychwyn deiseb neu rhannu rhywfaint o gynnwys ar-lein gyda dy  ffrindiau?

Ond paid â gadael i unrhyw un ddweud wrthot nad yw dy farn yn cyfrif.

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais