Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Dyma’r tro cyntaf i lawer ohonoch gael y cyfle i leisio’ch barn mewn etholiad lleol.

Pam na fyddech chi am ddweud eich dweud?

Pwy ddylai benderfynu dyfodol gwasanaethau pwysig fel tai cymdeithasol, trafnidiaeth a chanolfannau hamdden, ac am ddatblygiadau adeiladu newydd yn eich ardal?

Pam na ddylai hyn fod yn chi?

Does dim angen i chi fod yn arbenigwr. Mae pob oedolyn yn cael pleidleisio gwaeth faint maen nhw’n ei wybod am wleidyddiaeth. A’r tro hwn, am y tro cyntaf, mae pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio dros eu cynghorwyr hefyd – a gallwch eu dal yn atebol pan fyddant wedi cymryd eu seddi.

Mae’n bryd i chi leisio’ch barn…

Cofrestrwch ar gov.uk

Cofrestrwch i bleidleisio erbyn 14eg Ebrill 2022. Os na fyddwch wedi cofrestru mewn pryd, ni chewch bleidleisio yn yr etholiadau lleol ar 5ed Mai, ac ni fyddwch yn cael dweud eich dweud yn nyfodol eich cymuned.

Ewch i wefan Gov.uk i gofrestru i bleidleisio heddiw. Dim ond pum munud fyddwch chi!

Taylor Swift
“It's not enough to just want change... You have to go and make change by voting.” Taylor Swift

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais