Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Dyma’r tro cyntaf y bydd llais nifer o bobl ifanc yn cael ei glywed mewn etholiad cenedlaethol.

Pam na fyddech ti  eisiau dweud dy  ddweud?

Pwy ddylai benderfynu faint o arian y dylid ei wario ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc, sut i fynd i’r afael â thlodi teulu neu a ydym yn gwneud digon i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd?

Nid oes angen i ti fod yn arbenigwr. Mae pawb sy’n oedolyn yn cael pleidleisio, a nawr mae pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael pleidleisio dros Aelodau’r Senedd – a’u dwyn i gyfrif pan maen nhw wedi eu hethol.

Os na fyddi di’n  pleidleisio, pam fyddai gwleidyddion yn gwrando ar yr hyn sydd gen ti   i’w ddweud, neu’r hyn yr wyt yn ei feddwl  amdano. Pam ddylen nhw flaenoriaethu’r materion yr wyt ti’n  poeni amdanyn nhw? Mae’n bryd i ti ddweud dy  ddweud.

Paid  anghofio, serch hynny, os nad wyt ti h wedi  cofrestru i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021, ni fydd modd i ti  bleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai.

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

Taylor Swift
“It's not enough to just want change... You have to go and make change by voting.” Taylor Swift

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais