Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut mae pleidleisio?

Bydd gen ti tri ffordd i bleidleisio:

Opsiwn un – wrth y blwch pleidleisio

Mae rhai pobl yn hoffi troi i fyny i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad a bwrw eu pleidlais ar bapur a’i roi mewn blwch pleidleisio.

Os wyt ti  wedi cofrestru, bydd cerdyn pleidleisio yn cael ei yrru atat gyda    lleoliad dy  orsaf bleidleisio agosaf.

Ond does dim rhaid i ti fynd â’th  gerdyn gyda thi  hyd yn oed. Os  wyt ti ar y gofrestr, bydd modd i ti droi i fyny heb dy gerdyn!

Opsiwn dau – trwy’r post

Fel arall, galli bleidleisio trwy’r post, ond mae’n rhaid i ti gofrestru ar gyfer hyn hefyd.  Y cynghorau lleol sy’n rhedeg yr etholiadau mewn gwirionedd, felly mae angen i  ti  naill ai ymweld â gwefan  dy awdurdod lleol neu’r Comisiwn Etholiadol i lenwi’r ffurflen hon a’i hanfon yn ôl at  dy awdurdod lleol. Ie – mae angen i  ti gofrestru trwy’r post i bleidleisio trwy’r post cyn 20fed Ebrill.

Fe gei di  gerdyn pleidleisio ac amlen yn y post er mwyn i ti ei i lenwi a’i hanfon yn ôl. A hyd yn oed os wyt ti’n anghofio ei bostio,  mi alli di fynd ag ef i’r orsaf bleidleisio ar y diwrnod.

OPSIWN TRI – PLEIDLAIS DRWY DDIRPRWY.

I bleidleisio drwy ddirprwy, mae angen i chi wneud cais i’ch cyngor lleol. Gallwch lawr lwytho ffurflen gais neu ofyn iddynt anfon un atoch. Bydd angen i chi ofyn i rywun rydych chi’n ymddiried ynddo i fod yn ‘Ddirprwy’ ar eich rhan a rhoi gwybod iddo ef neu hi dros bwy yr hoffech bleidleisio. Ar ddiwrnod yr etholiad, bydd angen iddo ef neu hi fynd i’ch gorsaf bleidleisio chi i bleidleisio – gall hwn fod yn lleoliad gwahanol i’w lleoliad nhw! Bydd yn rhaid iddo ef neu hi ddweud tri pheth wrth y staff yn yr orsaf bleidleisio, ei henw, eich enw chi a’ch cyfeiriad. Gall y person hwn wneud cais i bleidleisio drosoch drwy’r post – gelwir hyn yn bleidlais bost drwy ddirprwy. Y dyddiad cau ar gyfer pob cais dirprwyol yw 20 Ebrill 2021.

Am ragor o wybodaeth: Y Comisiwn Etholiadol: Pleidlais Drwy Ddirprwy.

Ac yn anffodus, rydym ychydig ar ei hôl hi o ran gwneud hyn i gyd yn electronig, felly nid oes modd i ti  bleidleisio ar-lein eto.

ond beth am y pandemig?

Un peth arall – mae pandemig y C19 yn golygu bod rhai o’r rheolau yn newid. Os oes rhaid i i ti hunan-ynysu’r wythnos honno oherwydd bod gen ti  symptomau neu dy  fod wedi profi’n bositif, bydd modd i ti ofyn am bleidlais drwy ddirprwy – sydd yn caniatau i rywun bleidleisio ar dy ran.

A nodyn cyflym

Mae’r pleidleisio’n cŵl iawn – ond ni chaniateir i ni gymryd hunluniau a rhannu ein ffyrdd o bleidleisio ar gyfryngau cymdeithasol. Mae angen cadw pleidleisio’n gyfrinachol fel na all pobl eraill ddylanwadu ar  dy benderfyniad.

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

“When we vote, our values are put into action and our voices are heard. Your voice is a reminder that you matter because you do, and you deserve to be heard.” Meghan Markle

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais