Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut i gody di lais

Sut mae llywodraeth leol yn cael ei hethol?

Sut mae cynghorau’n cael eu hethol? Pa mor aml y cynhelir etholiadau llywodraeth leol?

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi bleidleisio?

Rwyt ti wedi defnyddio dy bleidlais ac wedi codi dy lais! Rhyfeddol! ... Ond beth sy'n digwydd nesaf? Gad i ni weld…

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn i mi allu pleidleisio?

Mae pleidleisio'n hawdd a gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn ei wneud, ond bydd angen i ti fod ar y gofrestr cyn 14eg o Ebrill i bleidleisio yn etholiad mis Mai. Mi allwn ni dy helpu i ddangos beth sydd angen i ti ei wneud.

Beth mae’r gwahanol bleidiau gwleidyddol yn sefyll drosto?

Gall penderfynu pwy i bleidleisio drosto fod yn anodd, ac mae yna lawer o bethau i'w hystyried. Mae offer a gwybodaeth ddefnyddiol ar gael i'th helpu i wneud dy benderfyniad a gofyna gwestiynau i ni hefyd.

Ym mha ffyrdd eraill y gallaf i gyfrannu?

Un ffordd yn unig o godi dy lais yw pleidleisio. Dyma ychydig o ffyrdd eraill i gymryd rhan a siapio dy ddyfodol.

Sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Dyma'r tro cyntaf i lawer ohonoch gael y cyfle i leisio'ch barn mewn etholiad lleol. Pam na fyddech chi am ddweud eich dweud?

Sut alla i fod yn gynhorydd?

Os ydych chi'n poeni llawer am eich cymuned, neu os oes rhywbeth rydych chi am ei newid, gallwch sefyll i gael eich ethol fel cynghorydd lleol.

Beth mae llywodraeth leol yn ei wneud?

Beth sy’n digwydd mewn llywodraeth leol? Pa bwerau sydd ganddi yng Nghymru? Sut mae hyn yn effeithio ar ein bywydau?

Sut ydw i’n pleidleisio?

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i fwrw dy bleidlais. Gad i ni gael golwg ar dy opsiynau...

Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais