Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut i gody di lais

Beth mae’r Senedd yn ei wneud?

Beth sy'n digwydd yn y Senedd? Pa bwerau sydd gennym yma yng Nghymru? Sut mae'n effeithio ar ein bywydau? A beth sy'n cael ei benderfynu mewn llefydd eraill?

The Senedd building in Cardiff Bay

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi bleidleisio?

Rwyt ti wedi defnyddio dy bleidlais ac wedi codi dy lais! Rhyfeddol! ... Ond beth sy'n digwydd nesaf? Gad i ni weld…

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn i mi allu pleidleisio?

Mae pleidleisio'n hawdd a gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn ei wneud, ond bydd angen i ti fod ar y gofrestr cyn 19eg o Ebrill i bleidleisio yn etholiad mis Mai. Mi allwn ni dy helpu i ddangos beth sydd angen i ti ei wneud.

Beth yw safbwynt y gwahanol bleidiau gwleidyddol?

Gall penderfynu pwy i bleidleisio drosto fod yn anodd, ac mae yna lawer o bethau i'w hystyried. Mae offer a gwybodaeth ddefnyddiol ar gael i'th helpu i wneud dy benderfyniad a gofyna gwestiynau i ni hefyd.

Sut allaf gymryd rhan mewn ffyrdd eraill?

Un ffordd yn unig o godi dy lais yw pleidleisio. Dyma ychydig o ffyrdd eraill i gymryd rhan a siapio dy ddyfodol.

Sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Os wyt ti’n poeni am wasanaethau iechyd meddwl neu Newid Hinsawdd, digartrefedd neu dai, mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bopeth, ac mae'n mynd i lunio dy ddyfodol. Dysga am y gwahaniaeth y gall dy bleidlais ei wneud.

Sut mae pleidleisio?

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i fwrw dy bleidlais. Gad i ni gael golwg ar dy opsiynau...

Sut mae’r Senedd yn cael ei hethol?

Mae 60 Aelod o Aelodau'r Senedd i gynrychioli holl bobl Cymru, gan gynnwys chi. Ond sut maen nhw'n cael eu hethol, a beth yw'r gwahaniaeth rhwng etholaeth ac aelod rhanbarthol?

Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais